Stichting Lojal

Klachten???

Vertel het ons!

Het kan natuurlijk zijn dat er dingen in het hulpverleningstraject niet goed gaan. Dit is ontzettend vervelend. Hier mee blijven rondlopen helpt dan niet. Probeer het daarom in eerste instantie bespreekbaar te maken met je contactpersonen, lukt dit niet of is dit moeilijk, dan kan de klachtencommissie van Lojal misschien helpen.

Je kunt ze een mail sturen: klachtencommissie@lojal.nl

Soms zijn er onderwerpen die je liever of beter in vertrouwen in eerste instantie met iemand wil bespreken. Dit kan bij ons met onze vertrouwenspersoon: Volkert Nuis; volkertnuis@lojal.nl

Klachten???