Ambulante begeleiding

Lojal biedt ambulante begeleiding aan jongeren en (jong) volwassenen in de Achterhoek en omgeving. De begeleiding is gericht op jongeren of (jong volwassenen die moeite hebben om zelfstandig praktische zaken te organiseren in het dagelijks leven. Dit kan op allerlei leefgebieden het geval zijn. Jonge mensen met complexe problematiek hebben moeite de weg in de maatschappij te vinden. Door te werken vanuit een contextuele benadering en het respect voor “het mogen zijn” wordt er gezocht naar de motivatie en de krachten om te kunnen veranderen en te ontwikkelen.

Doelgroep:

Lojal richt zich op een kwetsbare doelgroep, jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek. (jonge) Mensen kunnen door verschillende oorzaken in de problemen komen, soms door ongelukkige keuzes of soms omdat nu eenmaal biologisch bepaald is. Lojal heeft een aantal diensten in huis om, samen met anderen, tot aanvaardbare oplossingen of trajecten te komen.

De begeleiding wordt vanuit de WMO of vanuit de jeugdhulp gefinancierd. Lojal werkt dan ook nauw samen met de betrokken gemeente. In samenspraak wordt er plan gemaakt en deze wordt met enige regelmaat geëvalueerd en bijgesteld. Lojal is een kleine en flexibele organisatie en de begeleiding vindt plaats op plek die de cliënt prettig vindt. Meestal is dit bij iemand thuis, op het werk of op de dagbesteding.

Iedere cliënt krijgt zijn eigen vaste contactpersoon. Lojal vindt het belangrijk dat er een klik is tussen de werker en de cliënt, dit ondanks dat er soms moeilijke dingen besproken of opgelost moeten worden. In de intake fase, dan wel bij iedere evaluatie is dit een onderwerp dat aan de orde komt. Ook vindt Lojal het belangrijk dat de steun die iemand krijgt van bijvoorbeeld familie of vrienden betrokken wordt in het zorgplan en hiervan de waarde wordt gezien en erkent.

Soms zijn er meerdere vaste contact personen, dit heeft te maken met het aantal uren dat de gemeente vanuit de WMO indiceert. Dan wordt wel duidelijk in het zorgplan opgenomen.

 

Ambulante begeleiding