Stichting Lojal

woongroep zutphen

De woongroep Zutphen bestaat uit een hoofdlokatie dat zeer groepsgericht werkt. Iedereen heeft een eigen kamer, maar deelt het sanitair. Eten en de groep onderhouden doen we samen. Er gelden duidelijke groepsnormen en waarden, welke in de gezamenlijkheid met de groepsleiding bewaakt worden. Dit vinden we belangrijk om voor iedereen die er woont de woongroep een veilige plek moet kunnen zijn. Je kunt in Zutphen hulp krijgen op verschillende leefgebieden. Sommige hebben het nodig dat ze een tijdje ergens lekker veilig kunnen wonen en sommigen zijn er al aan toe om stappen te kunnen maken naar een andere toekomst. Beiden kan.

Direct naast de woongroep Zutphen heeft Lojal twee huizen waar al getraind kan worden om wat zelfstandiger te kunnen gaan leven. Groepsleiding is dan wel in de buurt, maar niet voortdurend op de groep. Iedereen heeft een eigen kamer met gedeeld sanitair. Gezamelijk eten kan, maar hoeft niet. Natuurlijk onderhouden wel het huis samen.

Dagbesteding vinden we heel erg belangrijk, net als een goed contact met de mensen in de directe omgeving van de cliënt. We houden dit vast als een kernwaarde bij de intake tot bij de evaluatiegesprekken.

Op deze lokatie’s kun je wonen met een  beschermd indicatie vanuit de centrumgemeente Deventer of met een WLZ indicatie. Betreft de WLZ indicatie werkt Lojal samen met de HumanitasDMH, zij zorgen in dit geval voor de financiering.

Op de Leesten in Zutphen heeft Lojal ook nog een huis staan. Hier kunnen vier jongeren wonen die ambulant worden begeleid. Jongeren huren dan bij Lojal een kamer en krijgen dan een aantal uren in de week nog begeleiding. Het aantal uren wordt dan bepaald door de indicatie is afgegeven door de gemeente Zutphen.

Lojal kan in Zutphen, dankzij de samenwerking met Humanitas, gemeente Deventer en gemeente Zutphen, een zeer maatgericht zorgaanbod doen. aanmelden kan via: aanmelding@lojal.nl.

woongroep zutphen