Naasten & plaatsende instellingen

Lojal heeft tot doel jongeren die (langdurig) in de problemen zitten vanaf 18 jaar en “zorg” nodig hebben, te begeleiden, te adviseren of te bemiddelen. Het gaat hier vooral om jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag en of een psychiatrische stoornis die vooral langdurige begeleiding vragen.

In de visie van Lojal is contact met de direct betrokkenen rondom een cliënt erg belangrijk. Natuurlijk staat de privacywetgeving ook bij ons hoog in het vaandel, echter geloven wij ook dat iedere cliënt, ieder mens, niet zonder zijn direct omgeving kan. Wij willen die dan ook graag betrekken bij het maken van de zorgplannen en de uitvoering van de zorgplannen.

Tijdens de intake procedure komt aan de orde wie voor de cliënt belangrijk zijn of moeten zijn. Lojal probeert, in samenwerking met de cliënt, tot een plan te komen hoe de omgeving betrokken wordt bij het te lopen traject. De wijze waarop kan voor een ieder verschillend zijn en bestaat uit maatwerk.

Binnen Lojal zijn alle medewerkers getraind om te werken vanuit een contextuele houding. Dit houdt in dat we oog hebben voor waar iemand vandaan komt en wat daar de normen, waarden en verwachtingen van zijn. Dit houdt niet in dat we hier altijd aan kunnen voldoen, maar door het te benoemen en het er over te hebben ontstaat er een goed en realistisch beeld van mogelijkheden en onmogelijkheden.

Dit geldt ook voor de plaatsende instantie. Er bestaat een bepaalde verwachting van de keuze om aan te melden danwel te plaatsen bij Lojal. Lojal blijft graag in contact met de plaatsende instelling gedurende het gehele traject. Dit doet Lojal door eens per half jaar het zorgplan te evalueren en zonodig bij te stellen. Hier zijn de plaatsende instellingen bij harte voor uitgenodigd.

Naasten & plaatsende instellingen