Stichting Lojal

Lojal

Lojal is een organisatie, die inmiddels zo’n acht jaar actief is in het begeleiden van jongeren, jong volwassenen. In Lojal hebben een aantal mensen hun krachten gebundeld vanuit verschillende invalshoeken. Zij richt zich met name op jongeren en jong volwassenen, maar ook voor anderen staat de deur op een kier.

Het gaat hier om een kwetsbare doelgroep. Om mensen die in de problemen zijn of zijn gekomen, veelal door een te groot aantal beperkingen in het dagelijks leven. Lojal biedt hulp op verschillende levensterreinen.
De organisatie is sterk in ontwikkeling en heeft al verschillende hulpvormen gerealiseerd.