HomepaginaDe contactpaginainlogscherm voor medewerkers
     home 
     Foto's 
     informatie voor clienten 
     informatie voor ouders, verzorgers & instellingen 
     wonen 
     speciale projecten 
     links 
     vacatures 
     contact 
     paardrijden 
     medewerkers 
     nieuws 
     Klachtenreglement     
 

 

Lojal

 
 

Welkom op de site van Lojal. Lojal is een organisatie, die inmiddels zo'n acht jaar actief is in het begeleiden van jongeren, jong volwassenen. In Lojal hebben een aantal mensen hun krachten gebundeld vanuit verschillende invalshoeken. Zij richt zich met name op jongeren en jong volwassenen, maar ook voor anderen staat de deur op een kier.
Het gaat hier om een kwetsbare doelgroep. Om mensen die in de problemen zijn of zijn gekomen, veelal door een te groot aantal beperkingen in het dagelijks leven. Lojal biedt hulp op verschillende levensterreinen.
De organisatie is sterk in ontwikkeling en heeft al verschillende hulpvormen gerealiseerd.


 

Doelgroep

 
 

Lojal richt zich vooral op de jong volwassenen die door verschillende oorzaken in de problemen zijn gekomen. Aan deze jong volwassenen die een behoorlijke steun in de rug nodig hebben biedt Lojal verschillende diensten aan. Deze diensten kunnen ook aangeboden worden aan de ouders en/verzorgers. Het grootste deel daarvan vind je terug op deze site. Regelmatig bereiken ons nieuwe vragen en wordt ons programma uitgebreid. Heb je een vraag neem dan gerust contact met ons op. Weten we zelf geen antwoord dan zoeken we dat of proberen te helpen om de goede hulp te krijgen. Er bestaat een groot aantal contacten binnen en buiten de hulpverlening waar gebruik gemaakt van kan worden en we werken samen met verschillende organisaties. Lojal beschikt over een uitgebreid netwerk en een goede kennis van de sociale kaart.


 

De problemen

 
 

Mensen kunnen door verschillende oorzaken in de problemen gekomen zijn. Oorzaken die soms ontstaan zijn door omstandigheden en soms ook omdat ze nu eenmaal biologisch zijn bepaald. Lojal heeft een aantal diensten waardoor zij in staat is om samen met anderen tot aanvaardbare oplossingen te komen. Bestaat die oplossing niet dan gaan we samen met cliënt, ouders, verzorgers of instelling op zoek naar een goed alternatief. Niet alles valt op te lossen, maar dat wil niet zeggen dat er niets meer te doen valt.


 

Onze kracht

 
 

Lojal en de mensen aan Lojal verbonden, zijn vooral goed in de actie. In het doen en samen bezig zijn zit onze kracht. Dat is ons idee over hoe hulpverlening in elkaar moet zitten.
We zijn met name gespecialiseerd in jong volwassenen met een licht verstandelijke handicap en moeilijk verstaanbaar gedrag en psychiatrische aandoeningen die geen behandeling meer vragen maar wel langdurige begeleiding.


 

Hoofdtaak

 
 

Onze hoofdtaak is gericht op het adviseren, begeleiding en bemiddeling in de nodige zorg. Er is een werkplek in de “groene sector” voor mensen die zorg nodig hebben en zijn er concrete plannen tot het starten van aanverwante werkplekken. Verder zijn er “beschermde” woonsituaties beschikbaar in verschillende plaatsen in de Achterhoek.

Wat we vooral willen is samen met betrokkenen kijken wat de individuele wensen en behoeftes zijn, zodat er een goede afstemming kan komen.

Lojal werkt intensief samen met diverse partners in de hulpverlening en wordt ondersteund door diverse adviseurs.
De organisatie voldoet aan de normen die worden gesteld aan organisaties werkzaam in de zorg. Er is ook sprake van Raad van Toezicht en een cliëntenraad.

 

Aansprakelijkhied en verantwoording

 
 

Deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de aangeboden informatie op enig moment verouderd of niet meer juist is. De Stichting Woonzorg Lojal kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website.
Het is niet toegestaan teksten en/of illustraties op deze website zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Woonzorg Lojal te publiceren, distribueren, verzenden, over te dragen of te verveelvoudigen.
Op deze website zijn links opgenomen van anderen, deze worden niet door de Stichting Woonzorg Lojal gemaakt en/of onderhouden. De Stichting Woonzorg Lojal aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.